Spojrzenie na Obraz Matki Bożej Pocieszenia Wybranki Trójcy Świętej łaskami słynącej w Komborni


 

 

Ty, który tu przybędziesz na przełomie tysiącleci przed Jej obraz popatrz głębiej nie tylko oczyma ciała ale także spojrzeniem duszy.Oto widzisz Boga Ojca jak wespół ze Swoim Synem Najmilszym trzymają koronę chwały nad głową Przeczystej Dziewicy.W pośrodku Gołębica Ducha Świętego w blasku delikatnego światła. Bóg Ojciec w znaku Opatrzności na głowie w szatach królewskiego dostojeństwa trzyma w lewej dłoni cały wszechświat pod postacią niebieskiej kuli.

Po prawicy Syn Boży dzierżący berło odkupienia w purpurowej szacie ubrany i obnażony Na znak przebycia męki, zmartwychwstania i wstąpienia do nieba.

Duch Święty- dwuskrzydła Gołębica unosi się lekko w morzu nadziemskiej światłości.

A w pośrodku - Ona Komborska Królowa przyklęka przed Trójcą Przenajświętszą i zwiera dłonie w pokornej modlitwie Jej suknia z jasnej czerwieni oplata Jej postać. Niebieski płaszcz zwisa lekko z Jej ramion. Twarz urzeczona ekstazą chwały. Oczy Wybranki Trójcy Przenajświętszej mają znamiona uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Pragnie wszystkie pociechy nieba strącić na ziemski padół.

U dołu Obrazu kapela grających aniołów na niebieskich gitarach i harfach komponują melodie, których nigdy nie usłyszy ludzkie ucho. Tak to oni Cherubini i Serafini w orszaku chwały swojej Królowej we wdzięcznym geście służenia- mało tego to cały obraz jest utkany obłoczkami - główkami aniołów, którzy jak słabo widoczne gwiazdki zagęszczają złociste tło.

Piękny to Obraz Matki Bożej Pocieszenia w Komborni ,wykonany natchniona ręką z niebywałym smakiem i zachowaniem boskich i ludzkich proporcji. Kto staje przed tym Obrazem wnet zapomina o rzeczywistości unosi go czar i urok jakiegoś nadziemskiego światła.