Nawiedzenie cudownego obrazu


“A skądże nam to,

że Matka Pana

przybyła do nas...”

 

 

Radość wypełniała nasze serca, kiedy, to w ubiegłym roku w czerwcu jako pielgrzymi Archidiecezji Przemyskiej udaliśmy się do Częstochowy, aby zaprosić Panią Jasnogórską do swoich parafii. Wtedy, to znany był już dzień odwiedzin Królowej Polski; - zdawało się, że odległy, to dopiero w październiku 2003 roku, lecz czas biegł tak szybko.

Czas ten wykorzystaliśmy wszyscy w sposób szczególny na 9-cio miesięcznej Nowennie, odmawianiu Różańca przed Mszą Św. w każdą Niedzielę, na modlitwie Koronką do Miłosierdzia Bożego jak również na Nowennie do M.B. Pocieszenia w każdą drugą niedziele miesiąca. Ostatnim etapem przygotowania do Peregrynacji Cudownego Obrazu były Rekolekcje Parafialne, które rozpoczął Ks. Jan Rydzik w niedzielę 28 września, zakończone sakramentem pokuty i pojednania. W przeddzień Uroczystego Nawiedzenia 30.09.2003 r. młodzież III–ciej kl. Gimnazjum przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił im. J.E. ks. Abp. Józef Michalik.

Ks. Arcybiskup poświęcił również nowy ornat, na którym z przodu widnieje pięknie wyhaftowany obraz M.B. Częstochowskiej, z tyłu zaś wyhaftowany Kościół Komborski z datą nawiedzenia.

Następnego dnia od wczesnych godzin rannych odczuwało się w parafii atmosferę wyczekiwania. Siostry zakonne wspólnie z kilkoma parafiankami układały piękny dywan z kwiatów, na długości od bramy wejściowej do schodów kościoła. O godz. 16:00 rozpoczęło się Nabożeństwo Oczekiwania, następnie procesja, której przewodniczył Ks. Bp. Adam Szal udała się na plac przy Domu Strażaka, aby powitać przybyły w asyście O. Paulina i ks. Stanisława Pawula – proboszcza z Węglówki Cudowny Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Ks. proboszcz Józef Marek uklęknął, ucałował ramy Cudownego Obrazu zapraszając tym samym Matkę Bożą do naszej świątyni. Następnie niesiony na ramionach ponad pięknym dywanem z kwiatów przez poszczególne grupy z parafii Cudowny Obraz wniesiony uroczyście do kościoła został ustawiony na tronie w prezbiterium. Po powitaniu Matki Częstochowskiej przez Ks. proboszcza, przedstawicieli rodziców, młodzieży i dzieci rozpoczęła się Msza święta. W wygłoszonej homilii Ks. Bp. Adam Szal wspomniał Świętego Bpa. Józefa Sebastiana Pelczara. Czytając bowiem Pamiętniki świętego Ks. Bp. Adam zwrócił uwagę na fakt, iż jeszcze jako kleryk na drugim roku teologii święty Józef Sebastian Pelczar w 1862 roku został poproszony o wygłoszenie kazania na odpuście Matki Bożej Pocieszenia. Jako wierny oddany całym sercem Maryi nie odmówił i przybył do Komborni aby wszystkim zebranym wiernym mówić o Jej bezgranicznej miłości do wszystkich ludzi. Po skończonej mszy św. rozpoczęło się całonocne czuwanie. Przychodzili do świątyni wszyscy którzy pragnęli być przy Matce Bożej, towarzyszyć jej w ciągu tych 24 godzinnych odwiedzin. Następnego dnia Cudowny Obraz został przewieziony do kościoła filialnego w Woli Komborskiej. Po uroczystym powitaniu przez tamtejszych mieszkańców odprawiono nabożeństwo do Matki Bożej z modlitwą Różańcową. W tym czasie przed kościołem parafialnym w Komborni Rodzice wraz z dziećmi oczekiwali na Bożą Matkę, aby po powrocie z Woli Komborskiej pobłogosławiła im, aby wzięła ich w swą macierzyńską opiekę. Któż bowiem lepiej jak Ona zna trud, ponoszony przez rodziców w chrześcijańskie wychowanie swoich dzieci.

O godz. 15:00 zebraliśmy się na mszy św. podczas której ks. proboszcz zawierzył Matce Najświętszej całą naszą parafię, każdego z nas, nasze troski i problemy z jakimi spotykamy się w dzisiejszych trudnych czasach. Po słowach pożegnania przez rodziców, młodzież i dzieci przedszkolne udaliśmy się z procesją wokół kościoła. Matka Boża w Cudownym Obrazie niesiona na ramionach wiernych opuszczała naszą parafię. Jednak jak każda matka nie opuszcza swoich dzieci, tak też i ona – Matka Najświętsza jest zawsze obecna z nami w naszej świątyni. Czczona jako Matka Pocieszenia ciągle czeka aby pocieszyć, wziąć w opiekę każdego, kto się do niej ucieka. Jako orędowniczka wyprasza potrzebne łaski nam wszystkim u swego Syna Jezusa Chrystusa dlatego za jej miłość, odpłaćmy miłością, bądźmy Jej wierni do końca naszego ziemskiego pielgrzymowania.

Przyjmijmy ją do naszych domów w czasie małej Peregrynacji która rozpocznie się 11 listopada. Nie będzie to wprawdzie ten sam obraz, jednak Jego wierna reprodukcja z Błogosławieństwem uwierzytelnionym podpisem Ojca Świętego i wyciśnięta pieczęcią kancelarii Papieskiej

Wyrażając wdzięczność Panu Bogu za łaskę Nawiedzenia pamiętajmy o modlitwie na Apelu Jasnogórskim, o którym przypomina nam odgłos bijącego dzwonu w każdy dzień o godz. 21.00.

Módlmy się w swoich domach odmawiając dziesiątek różańca. Wołajmy z głębi naszych serc “Maryjo, Królowo Polski - jestem przy Tobie, pamiętam czuwam”.

R.T.

 

 

Delegacja z Komborni wraz z księdzem Proboszczem dziękuje za nawiedzenie i składa kwiaty w Malinówce

 

Witamy Cię Królowo Polski ! tak głosi napis na granicy parafii. Głos Syren obwieścił nam, że wkroczyłaś w granice parafii Królowo Polski do Twego zawołania w litanii dodajemy teraz Królowo nawiedzająca. To Bóg ! Ojciec niebieski w swoich planach Ciebie stworzył abyś nawiedzała całą ziemię a Twojemu nawiedzaniu towarzyszyła obecność Ducha Świętego. Maryjo nawiedziłaś ziemię. Jak powie poeta - Zbiegłaś na świat jak gdyby na skrzydłach w Niepokalanym Poczęciu. Nawiedzałaś w kolejności swego czasu - Ain Karim ze św. Elżbietą - Betlejem z Narodzeniem Jezusa - Jeruzalem z ofiarowaniem i znalezieniem Syna Bożego - Nazaret z wychowaniem Boga Człowieka - Kanę w Galilei z cudem nad wodą zamienioną w wino - wreszcie nawiedziłaś Jego Golgotę - Jego Górę zmartwychwstania i górę Wniebowstąpienia - i wieczernik gdzie sypały się Języki ognia Ducha św., i Kościół Katolicki w testamencie Chrystusa “Synu oto Matka Twoja”. Maryjo nawiedziłaś Niebo we Wniebowzięciu Teraz Maryjo nawiedzasz Parafie miast i wiosek Polski i nawiedzasz dusze ludzkie.

Jak drzewo zrośnięte jest z Ziemią tak Ty zrośnięta jesteś z nami Polakami a Kombornią w szczególności. Maryjo która od lat mieszkasz w Komborskiej Parafii w swoim sanktuarium na zasadzie słów księgi Syracha Et radicavi populo honorificato (zapuściłam korzenie w sławnym narodzie).

Nawiedziłaś Kombornię w znaku ramy i świecy 22 V 1970 przywędrowałaś od strony Jasienicy Rosielnej prowadziła Ciebie banderia na koniach odprowadziła do parafii w Krośnie –

Wówczas jako dary duchowe złożyliśmy modlitwy i cierpienia za wolność Kościoła w Polsce i na całym świecie - Te dary zapisane są w “Księdze czynów dobroci”, znajdują się w duchowej stolicy Polski w Częstochowie. Tyś przyjęła te dary i słowa dotrzymałaś - ubłagałaś wolność dla Polski.

Teraz nawiedzasz naszą parafię w akcji odnawiania serc. Chcesz przynieść i pozostawić w nas dobro, które w obrachunku świata nie ma ceny.

Bądź Matką Pocieszenia –bo teraz nam Polakom potrzeba pociechy z nieba.

Przyjmujemy Ciebie Królowo nasza i Maryjo Nawiedzającą i odbierzemy przez Twoje ręce skarby bezcenne.

Dziś w procesji zaniesiemy na ołtarz dary duchowe. Duchowo przygotowaliśmy się Nowenną od pierwszej niedzieli stycznia i w drugą niedziele miesiąca Nowenną do M.B. Pocieszenia.

Bezpośrednim przygotowaniem były rekolekcje i było tu bardzo wielkie zaangażowanie parafian. Przygotowanie wizualne to 5 km drogi dekorowanej flagami Polski i Maryi.

Wotum wdzięczności - droga od bramy ogrodzenia do wejścia kościoła z kostki brukowej udekorowane dywanem z kwiatów i ten wystrój kościoła.

Dziś wszyscy Polacy potrzebują Pocieszenia, bądź dla Komborni i radiosłuchaczy Królową Polski – Królową Nawiedzającą i Matką Pocieszenia.

Pozdrów nas jak Elżbietę i niech jak Elżbietę nas wszystkich ogarnie Duch św. i poruszy dla czynienia dobra.

Pozwól, że skieruję do Ciebie nasze pełne bólu wołanie Pieśni śpiewanej przez partyzantów na Wołyniu

 

O Maryjo Polskich ziem Królowo
Wysłuchaj ludu Twego głos
Dziś Tobie w roku tym na nowo
powierzamy swój los.
Swe oczy miłosierne na nas zwróć
I słusznej kary Bożej czasy skróć.
Matko Łaską swą otaczaj
nasz dom nasz kraj
Jak niegdyś gdy Ojcowie nasi
z Imieniem Twym ruszali w bój-
Tak dzisiaj każdy dom już zdobi
o Maryjo obraz Twój.

* * * * * * * * * * * *

To powitanie Matki Bożej zostało wygłoszone przez ks. kanonika Józefa Marka proboszcza parafii Kombornia w parafialnym kościele 01-10-2003 (transmitowane dla radiosłuchaczy połączonych stacji radiowych -Krośnieńskie Radio Fara Rzeszowskie Radio Via i Jarosławskie Radio Ave Maria)

 

Powitanie na Woli Komborskiej

 

 

Witaj Pani Jasnogórska i nasza Królowo, Matko, witają Cię Twoje dzieci

Witamy Cię Matko Boża w Twojej świątyni w Woli Komborskiej przepełnieni szczęściem i radością że wczoraj witaliśmy Ciebie Matko w kościele parafialnym

Wzruszenie sprawia, że usta tak nieporadnie układają słowa. Dlatego Matko Słowa pozwól, że będą mówić nasze serca, przez te dwie godziny na audiencji

Podobnie jak spieszyłaś do Ain Karim niosą; pod sercem dar Syna Bożego, aby służyć, - tak z pośpiechem przybywasz do nas. Widzisz nas brzemiennych trudami życia, widzisz i nasze zmęczone twarze, dziwną bierność, a nawet u wielu obojętność na sprawy wiary, indyferentyzm - Dlatego Pani Jasnogórska, przeżywając dzięki Tobie Kanę prosimy, powiedz i dzisiaj Twemu Synowi o naszych brakach nie mają wina,

Powiedz, że brakuje miłości w rodzinach, w sąsiedztwie. - Matko Boża pomóż, abyśmy odmawiając różaniec w rodzinach, stawali się ludźmi sumienia, chętnie brali udział we Mszy św. w niedziele, święta i nabożeństwach październikowych codziennie klękali do modlitwy i często gościli Twego Syna w Komunii św.

Pomóż zachować piękno tradycji polskich, katolickich rodzin, Czarna Madonno, popatrz na naszą młodzież jak mówił Twój czciciel Jan Paweł II musicie od siebie wymagać choćby inni od Was tego nie wymagali każdy ma swoje Westerplatte które powinno obronić.

Pani o dwóch bliznach na twarzy, wyjednaj wszystkim chorym, cierpiącym, przykutym do łóżka, samotnym, bezrobotnym, zagubionym w życiu,, łaskę zrozumienia Drogi krzyżowej Twojego Syna, Częstochowska Matko Pocieszenia wejdź w rodziny nasze, święty pokój Boży w każde wnieś poddasze.

Hołd Ci niesiem uwielbienia święta Matko Pocieszenia. Amen